11. redovna sjednica Općinskog Vijeća

11. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 24. studenog 2014. godine u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća
 3. Donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna za 2014. godinu
 5. Donošenje II Izmjena i dopuna Programa za 2014. godinu i to:
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture
  • Programa javnih potreba u školstvu
  • Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
  • Programa javnih potreba u kulturi
  • Programa javnih potreba u športu
 6. Donošenje Odluke o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitviĉka Jezera
 7. Rasprava i razmatranje financijskog izvješća o poslovanju „Komunalca“ d.o.o. Korenica za 2013. godinu

Akti 11. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/26)
 • II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/26)
 • Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitviĉka Jezera (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Plitvička Jezera (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2014. (SG 2014/26)