Obavijest o vremenu  održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja)

Klasa: 112-03/21-01/02

Urbroj: 2125/11-02/01-21-94

Korenica, 07.09.2021. godine

                      

PREDMET:  Obavijest o vremenu  održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja)

  • dostavlja se

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19; u nastavku teksta: ZNS), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima, obavještava Vas o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja).

 

Obavještavamo Vas kako ste zadovoljili formalne uvjete oglasa KLASA:  112-03/21-01/02, URBROJ: 212/11-01/01-21-90, od 27.08.2021. godine: Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima! I imate obvezu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti sukladno članku 22. ZNS-a.

Prethodna provjera znanja (testiranje) održat će se

8.rujna 2021. godine s početkom u 09.00 sati

u vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg sv. Jurja 6

 

                                                                                                Povjerenstvo za provedbu oglasa

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

Zaželi sebi – ostvari dobro svima