2. redovna sjednica Općinskog vijeća

Saziv i pripadajuće prijedloge za 2. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera, koja će se održati dana 29. rujna 2021. godine u 17.00 sati, možete pogledati u prilogu.

 • 0 Saziv ()
 • 2 ZAPISNIK Sa 1 Redovne Sjednice ()
 • 3 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA - 01062021-VIJEĆE ()
 • 4 Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Plana Razvojnih Programa-1-6-2021 ()
 • 5 Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvještaja O Radu Načelnika Za I Polugodište 2021 G ()
 • 6 I Izmjene I Dopune Proračuna Za 2021 G ()
 • 7 I Izmjene Odluke O Izvršavanju Proračuna 2021 ()
 • 8 I IZMJENE Plana Razvojnih Programa-2021-2023 ()
 • 9 A I IZMJENE PROGRAM GRADNJE KOM INF ZA 2021 ()
 • 9 B I Izmjene PROGRAM ODRŽAVANJA KOM INF 2021 ()
 • 9 C Izmjene -PROGRAM SOCIJALE I ZDRAV ()
 • 9 D I Izmjene PROGRAMA U SPORTU ()
 • 9 E I IZMJENE -PROGRAM OBRAZOVANJE ()
 • 9 F . Izmjene -PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ ()
 • 9 G I Izmjene -PROGRAM KULTURE ()
 • 9 H I Izmjene Programa Jav Potreba U Vatrogastvu2021 ()
 • 9 I IZMJENE Program šumskog Doprinosa ()
 • 9 J I IzmenePROGRAM TURISTIČKE PRISTOJBE ()
 • 9 K I Izmjene Programa Zakup Polj Zemlj ()
 • 10 A.1 Izvještaj O Radu Narodna Knjižnice 2020. ()
 • 10 B.1 Izvješće O Radu JVP Za 2020 G. ()
 • 10 C.1 Izvješće O Radu DV Slapić Za 2020 G. ()
 • 10 D.1 Izvješće O Radu DVD Za 2020. ()
 • 10 E.1 Izvješće O Radu ODCK Za 2020. ()
 • 10 F.1 Izvješće O Radu VSNM ()
 • 10 G.1 Izvješće O Radu Komunalac Za 2020. ()
 • 10 H.1 Izvještaj O Radu Vodovod Za 2020. ()
 • 10 Zaključak O Usvajanju Godišnjih Izvještaja ()
 • 11 Zaključak O Usvajanju Izvješća O Obavljenoj Financijskoj Reviziji U 2020 Godini ()
 • 11.1 Izvješće O Obavljenoj Financijskoj Reviziji ()
 • 12 Odluka O Usvajanju Strategije Upravljanja Imovinom Za Razdoblje 2021 -2027 Godine ()
 • 12.1 Strategija Upravljanja Imovinom U Vlasništvu Općine Plitvička Jezera ()
 • 13 Odluka O Usvajanju Godišnjeg Plana Upravljanja Imovinom ()
 • 13.1 PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021 GODINU ()
 • 14 Odluka O Donošenju Procjene Rizika Općina Plitvička Jezera ()
 • 14.1 Procjena Rizika Općina Plitvička Jezera Konačan Prijedlog ()
 • 15 Odluke O Izmjeni I Dopuni Odluke O Komunalnoj Naknadi ()
 • 16 Odluka O Prodaji Nekretnina U Vlasništvu Općine ()
 • 17 A Odluka O Prethodnoj Suglasnosti Na Statut Narodne Knjižnice ()
 • 17 B Zaključak O Davanju Suglasnosti Na Pravilnik O Unutarnjem Ustrojstvu I Načinu Rada Knjižnice ()
 • 17 C Zaključak O Davanju Suglasnosti Na Pravilnik O Pruzanju Usluga I Koristenju Knjiznicne Grade ()
 • 18 Odluka O Izmjeni Odluke O Uvjetima I Korištenju Prostora U Političke Svrhe ()
 • 19 Odluka O Visini Koeficijenata Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika U JUO Općine ()
 • 20 Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Porezima Općine Plitvička Jezera ()
 • 21 Odluka O Davanju Ovlasti Za Raspisivanje Javnog Poziva Za Iskaz Interesa Za Gradnju Ili Najam Garaža - Brinjska ()
 • 22 Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Izboru Najpovoljnije Ponunde Za Zakup Poljoprivrednog Zemljišta ()
 • 23 Odluka O Proglašenju Stsatusa Javnog Dobra U Općoj Uporabi ()
 • 24 Odluke O Ukidanju Statusa Javnog Dobra ()
 • 25 Odluka O Imenovanju Nadzornog Odbora Komunalca D O O Korenica ()
 • 26 Odluka O Davanju Suglasnosti Na Postavljanje Spomen Ploče ()
 • 26.1 Zahtjev VSNM-a ()