2. redovna sjednica Općinskog Vijeća

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 22. srpnja 2013. godine u 15:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika:
  • sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
  • sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
 3. Donošenje Odluke o izboru 2 (dva) potpredsjednika Općinskog vijeća
 4. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise
 5. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za proračun i financije
 6. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za nacionalne manjine
 7. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
 8. Donošenje Odluke o usvajanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških ekspolozija
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja
 11. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju četiri člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici o osnivanju mješovite vrtićke skupine u područnom objektu „Vidra“ u Plitvičkim Jezerima
 13. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici o povećanju broja zaposlenika u područnom objektu „Vidra“ na Plitvičkim Jezerima

Akti 2. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća (SG 2013/16)
 • Odluka o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise (SG 2013/16)
 • Odluka o izboru Povjerenstva za proračun i financije (SG 2013/16)
 • Odluka o izboru Povjerenstva za nacionalne manjine (SG 2013/16)
 • Odluka o načinu utvrđivanja naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (SG 2013/16)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (SG 2013/16)
 • Odluka o usvajanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Plitvička Jezera (SG 2013/16)
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju četiri člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2013/16)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici o osnivanju mješovite vrtićke skupine u područnom objektu „Vidra“ u Plitvičkim Jezerima (SG 2013/16)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici o povećanju broja zaposlenika u područnom objektu „Vidra“ u Plitvičkim Jezerima (SG 2013/16)