4. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

Saziv za 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera, koja će se održati 27. prosinca 2021. godine s početkom u 17.00 sati, kao i sve pripadajuće prjedloge Odluka možete pogledati u prilogu.

 • Saziv (20.12.2021.)
 • 2. Zapisnik sa 3. redovne sjednice (20.12.2021.)
 • 3. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 3.1. II. Rebalans za 2021. godinu - po pozicijama (20.12.2021.)
 • 4. II. Izmjene Plana razvojnih programa 2021.-2023. (20.12.2021.)
 • 5A. II. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5B. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5C. II. Izmjene u Programu socijale i zdravstva-PROGRAM Socijale I Zdravstva (20.12.2021.)
 • 5D. II. Izmjene Programa u sportu (20.12.2021.)
 • 5E. II. Izmjene u Programu obrazovanja (20.12.2021.)
 • 5F. II. Izmjene Programa predškolskog odgoja za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5G. II. Izmjene Programa kulture (20.12.2021.)
 • 5H. II. Izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5I. II. izmjene Programa šumskog doprinosa (20.12.2021.)
 • 5J. II. Izmjene Programa zakupa poljoprivrednog zemljišta (20.12.2021.)
 • 6. Analiza stanja sustava CZ za 2021. Općine Plitvička Jezera (20.12.2021.)
 • 7. Plan razvoja sustava CZ za 2022. godinu Općine Plitvička Jezera (20.12.2021.)
 • 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti - tržni red (20.12.2021.)
 • 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (20.12.2021.)
 • 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom (20.12.2021.)