4. redovna sjednica Općinskog Vijeća

4. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 13. studenog 2013. godine u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća
 3. Donošenje II Izmjena i dopuna plana Proračuna za 2013. godinu
  • II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2013.
  • II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Plitvička Jezera
  • II Izmjene I dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.
  • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013.
  • Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2013.
  • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera za 2013.
  • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2013.
  • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2013.
  • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2013.
  • Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Plitvička Jezera za 2013.
 4. Donošenje Odluke o izvršenju II izmjena i dopuna plana Proračuna za 2013.
 5. Donošenje Odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
 6. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju sporazuma o partnerstvu i suradnji na prekogranično turistički-ekološkom projektu „GreenWay Tour 2Parks“ između Općine Plitvička Jezera i Općine Bihać
 8. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
 9. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila

Akti 4. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (SG 2013/22)
 • Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (SG 2013/22)
 • Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila (SG 2013/22)
 • Odluka o prihvaćanju sporazuma o partnerstvu i suradnji na prekogranično turistički-ekološkom projektu „GreenWay Tour 2Parks“ između Općine Plitvička Jezera i Općine Bihać (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013. (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2013. (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Plitvička Jezera (SG 2013/22)
 • II Izmjene I dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjenei dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2013. (SG 2013/22)