JAVNI NATJEČAJ o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 17/17) i Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 27/17), načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.

Vrsta vozila: osobni automobil

Marka vozila: Renault

Tip i model vozila: Talisman Zen Energy dCi 160 EDC Stop&Start

Boja vozila: crna – s efektom

Broj šasije: VF1RFD00256109981

Oblik karoserije: zatvoreni – limuzina

Godina proizvodnje: 2016.

Ekološka kategorija vozila: EURO 6W

Vrsta goriva: Diesel

Snaga motora: 118 kW

Početna prodajna cijena: 160.000,00 kuna (cijena umanjena za 30%)

Reg. oznaka: GS-559CP

Datum prve registracije: 26. 8. 2016. godine

Registriran do: 29. 8. 2018. god.

Prijeđeni km: 37028.

II. NAČIN, UVJETI NATJEČAJA I SADRŽAJ PONUDE

Prodaja se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih i pravnih osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se obavlja po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore.

Vozilo se može pogledati radnim danom od 8 do 14 sati na adresi: Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, Korenica.

Isplata se vrši prije potpisivanja ugovora o prodaji.

Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan sklopiti ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o prodaji.

Ponuda mora sadržavati:

1. ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt.

2. preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra za pravne osobe i vlasnike obrta,

3. ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Osim ugovorene cijene, kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja.

III. DOSTAVA PONUDE

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti preporučeno poštom ili osobnom dostavom s naznakom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, »Ne otvaraj – ponuda za kupnju službenog vozila«.

IV. OCJENA I ODABIR PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se najviša ponuđena cijena.

O zaprimljenim ponudama svi ponuditelji bit će obaviješteni pisano u roku od 8 dana od zaključenja natječaja.

Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

Klasa: 022-05/17-01/45

Urbroj: 2125/11-03-17-08

Općina Plitvička Jezera