Rješenje o određivanju biračkih mjesta

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Klasa: 013-03/18-01/16

Ur.broj: 2125-18-01

Korenica, 25. rujna 2018.g.

Na temelju članka 19. Odluke o načinu i pravilima izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 27/17) u svezi članka 67., 68. i 69.  Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12, 121/16) Izborno povjerenstvo Općine Plitvička Jezera  donosi

 

R J E Š E NJ E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

 

Za područje OPĆINE PLITVIČKA JEZERA određuju se biračka mjesta:

 1. Biračko mjesto broj 1. (MJESNI ODBOR BJELOPOLJE) u Korenici, OŠ dr. Franjo Tuđman, Korenica, Riječka 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Oravac, Šeganovac, Jasikovac, Gradina Korenička i Ponor Korenički.
 2. Biračko mjesto broj 2. (MJESNI ODBOR ČANAK) u Čanku, društveni dom, Čanak, Čanak bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Čanak i Kozjan.
 3. Biračko mjesto broj 3. (MJESNI ODBOR JEZERCE) u Mukinjama, OŠ Plitvička Jezera, Mukinje 19, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Jezerce, Prijeboj, Čujića Krčevina i Kapela Korenička.
 4. Biračko mjesto broj 4. (MJESNI ODBOR KORENICA) u Korenici, srednja škola Plitvička Jezera, Korenica, Zagrebačka 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Korenica, Kalebovac, Mihaljevac, Vranovača, Kompolje Koreničko i Vrpile
 5. Biračko mjesto broj 5. (MJESNI ODBOR KRBAVICA)  u Korenici, OŠ dr. Franjo Tuđman, Korenica, Riječka 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Krbavica.
 6. Biračko mjesto broj 6. (MJESNI ODBOR LIČKO PETROVO SELO) u Ličkom Petrovom Selu, prostorije udruge TARA, Ličko Petrovo Selo 55, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Ličko Petrovo Selo, Željava, Novo Selo Koreničko, Rešetar i Zaklopača.
 7. Biračko mjesto broj 8. (MJESNI ODBOR POLJANAK) u Smoljancu, OŠ Smoljanac , Smoljanac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Poljanak, Sertić Poljana i Plitvica Selo.
 8. Biračko mjesto broj 9. (MJESNI ODBOR RASTOVAČA) u Mukinjama, OŠ Plitvička Jezera, Mukinje 19, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Rastovača i Korana.
 9. Biračko mjesto broj 10.(MJESNI ODBOR SMOLJANAC) u Smoljancu, OŠ Smoljanac, Smoljanac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Smoljanac.
 10. Biračko mjesto broj 11. (MJESNI ODBOR VAGANAC) u D. Vagancu, OŠ D. Vaganac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Donji Vaganac i Gornji Vaganac.
 11. Biračko mjesto broj 12. (MJESNI ODBOR VRELO) u Korenici, OŠ dr. Franjo Tuđman, Korenica, Riječka 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Vrelo Koreničko, Rudanovac, Drakulić Rijeka, Homoljac i Trnavac.

 

IZBORNO POVJERENSTVO

                                                                                          Predsjednik

                                                                                                                    Emir Merdić