Author: Općina Plitvička Jezera

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA DVA NOVA LAG NATJEČAJA U VRIJEDNOSTI 4,6 MILIJUNA KUNA

Lokalna akcijska grupa Lika objavila je danas, dana 10. svibnja 2022. godine dva LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020 i to za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i provedbu mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ za korisnike s područja LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine).

Iz alokacije za prijelazno razdoblje za 2021. – 2022. godinu LAG LIKA je osigurao ukupno 1.582.194,64 HRK za korisnike mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i 3.056.840,00 HRK za mlade poljoprivrednike s prebivalištem na području LAG-a LIKA.
I u prijelaznom razdoblju Lokalna akcijska grupa Lika nastavlja s potporama za ulaganje u ruralno stanovništvo, a osobito mlade s ciljem ruralnog razvoja i stvaranje prepoznatljivog područja ugodnog za život i rad, usklađenog i održivog gospodarskog, okolišnog i društveno-socijalnog razvoja, temeljenog na tradicijskim vrijednostima, prirodnoj i kulturnoj baštini.

Svi zainteresirani prijavitelji cijeli tekst LAG Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju za pojedine mjere mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA putem sljedećih poveznica:

 LAG NATJEČAJ ZA MJERU 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“: LAG NATJEČAJ ZA MJERU 7.4.1.

 LAG NATJEČAJ ZA MJERU 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“: LAG NATJEČAJ ZA MJERU 6.1.1.

LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na informativne radionice „Predstavljanje LAG natječaja iz Mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ koje će se održati u sljedećim terminima:

• 18. svibnja 2022. u 10:00 sati – KIC „Napredak“ Gračac, Ulica Nikole Tesle 37
• 19. svibnja 2022. u 10:00 sati – Općinska vijećnica, Korenica, Trg Svetog Jurja 6
• 20. svibnja 2022. u 10:30 sati – KIC Gospić, Budačka 12

Informativna radionica „Predstavljanje LAG natječaja iz Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ održat će se u Gospiću u sljedećem terminu:

• 27. svibnja 2022. u 11:00 sati – KIC Gospić, Budačka 12

Upute i obavijesti kandidatima

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 21/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj: 11/20, 9/21 i 1/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisala je Javni natječaj za prijem u radni odnos službenika na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 39/2022, na radno mjesto: Voditelj/ica Odsjeka za društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

 • Upute i obavijesti kandidatima (13.04.2022.)
 • Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

  Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21) te Odluke Općinskog vijeća o pristupanju prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 4/22), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.
  Sve detalje natječaja, uvjere i potrebnu dokumentaciju za prijavu, pogledajte u prilogu.

 • Natječaj za kupnju (13.04.2022.)
 • Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja (13.04.2022.)
 • Izjava o korištenju osobnih podataka (13.04.2022.)
 • Obrazac ponude (13.04.2022.)
 • Održana završna konferencija projekta Zaželi sebi-ostvari dobro svima!

  U utorak, 05. travnja 2022. godine sa početkom u 11 sati, održana je završna konferencija projekta Zaželi sebi-ostvari dobro svima!
  Na konferenciji su predstavljeni rezultati provedbe projekta koji u svibnju ove godine završava.
  Projekt je započeo s provedbom u siječnju 2021. godine, te je kroz projekt bilo zaposleno 30 žena na razdoblje od 12 mjeseci. kroz projekt je uključeno više od 220 korisnika (od početno predviđenih 180). 12 mjeseci su korisnici dobivali pakete higijenskih potrepština, te je na kraju projekta izvršeno obrazovanje za 30 zaposlenica.
  “Ovaj projekt je bio izuzetno važan kako našim zaposlenicama, tako i korisnicima. Jednostavno smo se naviknuli jedni na druge, i jako mi je žao da to ovdje završava. Ali svakako se nadamo novom Javnom pozivu od strane ministarstva, na koji ćemo zasigurno aplicirati.”, naglasila je voditeljica projekta, Ljiljana Hrgota.
  “Želim se zahvaliti prvenstveno ženama koje su brinule o našim korisnicima, a onda i našoj Ljiljani i Tei koje su uspješno pravdale sva sredstva i nije bilo nikakvih financijskih korekcija. ovo je hvale vrijedan projekt koji je kroz dva kruga u općinu donio preko 6 milijuna kuna, i svakako ćemo čim se poziv raspiše biti spremni na prijavu.”, rekao je načelnik Općine Plitvička jezera, Ante Kovač.
  Na kraju konferencije, načelnik Općine Plitvička jezera, zaposlenicama je dodijelio zahvalnice za izniman trud i doprinos projektu.

  PREDSTAVA ZA NAJMANJE – PRIČA O SVJETLU

  U sklopu produljenog boravka “Kad se male ruke slože” kojeg provodi Općina Plitvička Jezera u partnerstvu sa DV Slapić održat će se još jedna predstava.
  U izvedbi Kazalište Mala scena pod nazivom “Priča o svjetlu” najmlađoj publici dočarati će se kako je svjetlost posvuda oko nas.
  Svjetlost stvara nebrojene čudesne učinke kojima se uistinu može zainteresirati i ono najmanje dijete i pružiti mu nezaboravan vizualni užitak prave čarolije. No, dualizam svjetlost – mrak pruža i mogućnost razmišljanja o unutarnjim, duhovnim svjetlima koja nas prožimaju, o dobru i zlu, o prosvjetljenju i spoznajama koje poput zvijezda u nama pokazuju put kojim se svako dijete, a i mi odrasli krećemo. Ta ogromna tema, naizgled prevelika za malenu djecu koja još ne poznaju ni osnovne oblike, a kamoli metafiziku života, velika je prilika za istraživanja mogućnosti komunikacije s djecom putem niza simbola i vizualnih senzacija te unutarnjih poticaja.
  🤩Kada?
  14.04. s početkom od 16.30h
  🤩Gdje?
  U područnom objektu “Vidra” na Mukinjama,.
  🤩Za koga?
  Predstava je namijenjena djeci uzrasta od 1,5 do 6 godina.
  🤩Koliko traje?
  Predstava traje 35-40 minuta.
  Sam projekt produljenog boravka i svih aktivnosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 🇪🇺
  *Događaj će biti sniman i fotografiran

  Javni natječaj

  Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – daljnjem tekstu: ZSN), te odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka prijma u radni odnos, klasa: 112-01/22-01/01, urbroj: 2125-11-02/01-22-01, od 22. ožujka 2022. godine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje Javni natječaj.
  Sve detalje pogledajte na linku: Javni natječaj

  Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

  Dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.
  Poveznica: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518
  (Važno, na navedenoj stranici nalaze se i obrasci “Ponuda smještaja za raseljene osobe” i “Potvrda o nadzoru stambene jedinice“)
  VLASNICI STAMBENIH JEDINICA SU DUŽNI PRIJE DOSTAVE PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZATRAŽITI OD STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA POTVRDU O NADZORU STAMBENE JEDINICE. ZA IZDAVANJE NAVEDENE POTVRDE OBRATITI SE NA E-MAIL: civilnazastita@plitvicka-jezera.hr ILI U PROSTORIJAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, SVAKIM RADNIM DANOM OD 7-15SATI, UZ OBVEZNU DOSTAVU OBRASCA PONUDE SMJEŠTAJA ZA RASELJENE OSOBE, DOKAZ OVLASNIŠTVU STAMBENE JEDINICE I UKOLIKO JE VIŠE SUVLASNIKA OVJERENU IZJAVU O SUGLASNOSTI SVIH SUVLASNIKA DA SU SUGLASNI SA SKLAPANJEM UGOVORA O USTUPANJU STAMBENE JEDINICE.

 • Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova (28.03.2022.)
 • Obrazac - Pojedinačni smještaj (28.03.2022.)
 • Potvrda - Pojedinačni smještaj (28.03.2022.)