Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima

Na temelju članka 10. stavak 1. točke 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) i članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 2/21), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje informaciju o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Cjelokupan tekst pogledajte u prilogu.

  • Informacija o dodijeljenim sredstvima (02.07.2021.)