Javni natječaj za financiranje projekata i programa u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2024. godinu