Javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

Na temelju čl. 134. Zakona o zaštite prirode („Narodne novine“, broj 80/13), čl. 26. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera« , Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ na temelju Odluke Upravnog vijeća ur.broj 1820/15 od 24. veljače 2015. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Prijavi je potrebno priložiti:

  • životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu
  • potvrda HZMO-a o radnom stažu
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku domovnice
  • presliku osobne iskaznice
  • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
  • viziju razvoja NP Plitvička jezera

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i prirode na mandat od 4 godine.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Plitvička Jezera bb, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue822′ font=’entypo-fontello’ title=’Izvor: JU NP Plitvička jezera’ link=’manually,http://www.np-plitvicka-jezera.hr/hr/opcenito/natjecaji-za-posao/javni-natjecaj-za-izbor-ravnatelja-ravnateljice/’ linktarget=’_blank’ linkelement=’both’ font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”][/av_icon_box]