JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme- ZAŽELI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ: 524-06-02-01/1-18-245 od 25.svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0152 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

  JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Zaželi-program zapošljavanja žena u Općini Plitvička Jezera“

 

 1. Broj traženih radnica: 20
 2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno – 24 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera
 5. Opis poslova: – pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju higijene stambenog prostora,
 • briga o higijeni korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji ( dostava lijekova, plaćanje računa i sl. )
 1. Uvjet: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a
 2. Kandidatkinje koje imaju prednosti:
 • Nezaposlene žene s naglaskom na starije od 50 godina,
 • Žene s invaliditetom,
 • Žrtve trgovanja ljudima,
 • Žrtve obiteljskog nasilja,
 • Azilantice
 • Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • Liječene ovisnice,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • Pripadnice romske nacionalne manjine ,
 • Beskućnice
 • Da imaju prebivalište na području Općine Plitvička jezera

 

 1. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
 • Kratki životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja )
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj školi
 • Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka
 • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)

 

Podnositeljice su dužne u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i sl. )

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj biti će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Plitvička Jezera.

 

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete biti će pozvane na intervju.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

 

Prijave se u roku 15 (petnaest) dana objave kod nadležne službe zapošljavanja upućuju na adresu : Općina Plitvička Jezera , Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica  s naznakom „za natječaj -Zaželi – program zapošljavanja žena“.

 

 

 

Načelnik:

Ante Kovač, v.r.