Javni poziv za financiranje udruga na području Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 3. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 55. statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 10/13), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju   udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 31/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

JAVNI POZIV

Za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu

Svaka  udruga i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti najviše jedan projekt ili program u okviru pojedinog područja ovog Javnog poziva na razdoblje od 1. siječnja  2018. g. do 31. prosinca 2018.g.

Javni poziv traje 30 dana, odnosno do 20. veljače 2018. do 12 sati neovisno o načinu dostave prijedloga.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju, kao i tekst Javnog poziva možete skinuti ispod.

Izjava o financiranim projektima

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac potrošnja proračunskih sredstava

Obrazac opisa programa ili projekta

Prijavni obrazac

Suglasnost na uvid u kaznenu evidenciju

Poziv-udruge