Javni poziv: Sportska zajednica OPJ

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15) Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera raspisuje Javni poziv za dostavu programskih prijedloga za provedbu programa javnih potreba u sportu na području Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu.
Sve potrebne obrasce i informacije potražite u prilogu.

 • Javni poziv 2022. (10.01.2022.)
 • Uputa za prijavitelje 2022. (10.01.2022.)
 • 1. Obrazac 1 (10.01.2022.)
 • 2. Obrazac (10.01.2022.)
 • 3. Obrazac 3 (10.01.2022.)
 • 4. Privola (10.01.2022.)
 • 5. Izjava o partnerstvu (10.01.2022.)
 • 6. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (10.01.2022.)
 • 7. Opisno izvješće (10.01.2022.)
 • 8. Financijsko izvješće (10.01.2022.)
 • 9. Obrazac zahtjev za isplatu (10.01.2022.)
 • Obrazac za udruge-ispisani (prema općini) (10.01.2022.)
 • Obrazac za udruge-prazni (prema općini) (10.01.2022.)