Javni poziv za iskaz interesa

Na temelju članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.2/21 i 9/22), te članka 4. Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog poziva za iskaz interesa za kupnju općinskih nekretnina kao i za prodaju ili zamjenu privatnih nekretnina s Općinom („Službeni
glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.7/23) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje Poziv za iskaz interesa za kupnju općinskih nekretnina kao i za prodaju ili zamjenu privatnih nekretnina s općinom.
Sve detalje poziva, kao i obrazac za iskaz interesa, možete pronaći u prilogu objave.

  • Javni poziv (03.01.2024.)
  • Obrazac za iskaz interesa (03.01.2024.)