JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU

Na temelju članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23 – u nastavku teksta: Zakon) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.
Člankom 118. Zakona, propisano je da se suci porotnici imenuju na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani. Odredbe Zakona koje se odnose na suce, shodno se primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno.

Sukladno članku 90. stavku 1. i članku 91. stavku 2. i 3. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23)
• Sudac ne smije biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću,
• Sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe,
• Sudac ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

U odnosu na suce porotnike za mladež, sukladno članku 41. stavku 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. Člankom 45. stavak 6. istoga Zakona, propisano je da u sastavu vijeća za mladež suci porotnici ne smiju biti osobe istog spola.

POZIV

Pozivaju se zainteresirani stanovnici Općine Plitvička Jezera koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za
1. suce porotnike Općinskog suda u Gospiću
2. suce porotnike u predmetima za mladež Općinskog suda u Gospiću (profesori, učitelji, odgajatelji i druge osobe koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama).
Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagrada sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14, 9/24).

Prijavi za suca porotnika Općinskog suda ili suca porotnika Općinskog suda u predmetima za mladež potrebno je priložiti prijavu i vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta.

Prijava i izjava za suce porotnike možete preuzeti na linkovima niže:
Prijava za suce porotnike Općinskog suda
Izjava za suce porotnike Općinskog suda
Prijava za suce porotnike u predmetima za mladež
Izjava za suce porotnike u predmetima za mladež

Prijava i izjava mogu se dostaviti najkasnije do 30. travnja 2024. godine putem pošte ili osobno na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica ili putem e-maila: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

Osobni podaci koje kandidati za suce porotnike dostave obrađivat će se samo u svrhu provedbe postupka za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.