EU PROJEKTI

Ljiljana Hrgota

VIŠI STRUČNI SURADNIK - VODITELJ PROJEKTA
Email: ljiljana.hrgota@plitvicka-jezera.hr

Tea Vuković

REFERENT - ASISTENT NA PROJEKTU
Email: tea.vukovic@plitvicka-jezera.hr

Djelokrug poslova Odsjeka za EU fondove:

  • praćenje i stručno obrađivanje dostupnih natječaja Europske unije, te natječaja drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja,
  • priprema, izrađivanje i vođenje projekata financiranih iz fondova Europske unije,
  • suradnja s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata,
  • informiranje i educiranje građana i poduzetnika u svezi pripreme i prijave projekata za strukturne fondove,
  • drugi poslovi po nalogu pročelnika i načelnika.

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Financira: Europski socijalni fond,
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali (2014. – 2020.)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.288.450,00 kn
DATUM POČETKA PROJEKTA: 30. svibnja 2018.

KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

Općina Plitvička jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, Jedinica lokalne samouprave
Općina Plitvička smještena je u sjeveroistočnom dijelu Ličko-senjske županije. Obuhvaća površinu od 470,79 km2 i ima 41 naselje. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općina ima 4373 stanovnika. S obzirom na reljef općina je brdsko-planinsko područje gdje se izdvajaju planine Mala Kapela i Plješivica. Područje općine Plitvička Jezera jako je stradalo u Domovinskom ratu i bilo je okupirano u razdoblju od 1991. – 1995. godine. Danas je većim dijelom područje općine obnovljeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom.

O PROJEKTU:

Ovaj projekt je odgovor na povećane potrebe žena, pripadnica ranjivih skupina, kako za edukacijom i stjecanjem novih znanja i vještina, tako i za prilikom za ulazak na tržište rada, a sve sa ciljem sprječavanja socijalne isključenosti i smanjenje rizika od siromaštva žena u nepovoljnom položaju, kao i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika, tj. osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnome položaju, koji će biti korisnici usluge pomoći. Cilj projekta je oposobiti i zaposliti na period od 24 mjeseca 20 žena iz ciljane skupine, koje će skrbiti o minimalno 100 krajnjih korisnika.

PARTNER PROJEKTA:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Gospić
Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

PARTNER PROJEKTA:

Centar za socijalnu skrb Gospić
Centar za socijalnu skrb Gospić osnovan je 01. srpnja 1975. godine, a kao javna ustanova rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi od 17. prosinca 1997. godine. Osnivačka prava nad radom Centra ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja nadležno ministarstvo. Centar za socijalnu skrb Gospić osnovan je za područje grada Gospića, općine Perušić i Karlobag, s pripadajućim naseljima. Centar ima i Podružnicu Korenica koja je osnovana za područje općina Plitvička Jezera, Lovinac, Udbina i Donji Lapac.