Natječaji

JAVNI NATJEČAJ o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 17/17) i Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 27/17), načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.

Vrsta vozila: osobni automobil

Marka vozila: Renault

Tip i model vozila: Talisman Zen Energy dCi 160 EDC Stop&Start

Boja vozila: crna – s efektom

Broj šasije: VF1RFD00256109981

Oblik karoserije: zatvoreni – limuzina

Godina proizvodnje: 2016.

Ekološka kategorija vozila: EURO 6W

Vrsta goriva: Diesel

Snaga motora: 118 kW

Početna prodajna cijena: 160.000,00 kuna (cijena umanjena za 30%)

Reg. oznaka: GS-559CP

Datum prve registracije: 26. 8. 2016. godine

Registriran do: 29. 8. 2018. god.

Prijeđeni km: 37028.

II. NAČIN, UVJETI NATJEČAJA I SADRŽAJ PONUDE

Prodaja se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih i pravnih osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se obavlja po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore.

Vozilo se može pogledati radnim danom od 8 do 14 sati na adresi: Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, Korenica.

Isplata se vrši prije potpisivanja ugovora o prodaji.

Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan sklopiti ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o prodaji.

Ponuda mora sadržavati:

1. ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt.

2. preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra za pravne osobe i vlasnike obrta,

3. ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Osim ugovorene cijene, kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja.

III. DOSTAVA PONUDE

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti preporučeno poštom ili osobnom dostavom s naznakom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, »Ne otvaraj – ponuda za kupnju službenog vozila«.

IV. OCJENA I ODABIR PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se najviša ponuđena cijena.

O zaprimljenim ponudama svi ponuditelji bit će obaviješteni pisano u roku od 8 dana od zaključenja natječaja.

Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

Klasa: 022-05/17-01/45

Urbroj: 2125/11-03-17-08

Općina Plitvička Jezera

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija 2017./2018.

Na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02), članka 9. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera donosi

 

PRIJEDLOG  LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

UČENICIMA U SREDNJOJ ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Redni broj Ime i prezime Adresa Srednja škola i godina Bodovi
1. Jana Kalember 9. gardijske brigade 9,

53230 Korenica

Medicinska škola u Rijeci, medicinska sestra,  I. razred, 3300
2. Marija Brajko Vranovača 44/3,

53230 Korenica

Medicinska škola Ante Kuzmanovića Zadar,  medicinska sestra , I. razred 2250
3. Mihovil Grubišić Zagrebačka 11/2

53230 Korenica

Srednja škola Pregrada, fizijatar,

I. razred

1500
4. Ana-Matea Tokmakčija 9. gardijske brigade 12,

53230 Korenica

Poljoprivredna škola Zagreb, agro-turistički tehničar, IV. godina 0
5. Ivan Jakovljević Gornji Vaganac 62, 53233 Ličko Petrovo selo Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb, elektroinstalater, II. godina 0

PRIJEDLOG  LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

STUDENTIMA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Redni broj Ime i prezime Adresa Studij i godina Bodovi
1. Petra Živković Rudanovac  93,

53230 Korenica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pedagogija, I. godina 2800
2. Matea Barunčić Vranovača 56,

53230 Korenica

Sveučilište u Zadru, Rani predškolski odgoj i obrazovanje,

II. godina

2500
3. Tanja Živković Josipa Jovića 26/1,

53230 Korenica

Sveučilište u Zadru, Rani predškolski odgoj i obrazovanje,

I. godina

2000
4. Ana Nikolić Suvajska 4, 53230 Korenica Sveučilište u Zadru, Rani predškolski odgoj i obrazovanje,

I. godina

1500
5. Laura Vuković Josipa Jovića 1B, 53230 Korenica Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Preddiplomski studij – Biologija i kemija, I. godina 1500

Žalbeni rok traje osam dana počevši od današnjeg dana, a zaključno s 8.prosinca 2017.g. O valjanosti žalbe direktno odlučuje Načelnik. Konačna lista kandidata bit će objavljena najkasnije do 16. prosinca 2017.g.

Kompletnu listu prijavljenih kandidata možete pogledati u linku ispod:
Prijedlog liste kandidata za stipendiju 2017 (2)

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera, raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera

za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

 

 1. Broj i iznos stipendija

U školskoj/akademskoj godini 2017./2018. dodijelit će se 5 stipendija studentima u visini od 1.000,00 kn mjesečno i 5 stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

 1. Opći uvjeti za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavanju opće uvjete:

 1. Učenici:
 • Da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi,
 • Da su redoviti učenici srednje škole,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da pohađaju školu i borave izvan mjesta stanovanja i pohađaju isključivo program koji ne postoji u školama na području Općine Plitvička Jezera.
 1. Studenti:
 • Da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
 • Da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da nisu stariji od 26 godina.

 

 1. Posebni uvjeti za dodjelu stipendije

3.1. Posebni uvjeti za studente:

 1. A) Po listi deficitarnih zanimanja
 • Za fakultet:

Predškolski odgoj, Kemija, Biologija, Matematika, Fizika, Agronomija, Veterina, Građevinarstvo, Farmacija, Medicina, Pravo.

Po listi deficitarnih zanimanja studenti mogu ostvariti 500 bodova.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja studenti mogu ostvariti do 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će student koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će student koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će student koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će student koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će student koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji
 1. C) Po listi darovitosti studenti mogu ostvariti do 2000 bodova :
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 4.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 5.00
 • 1800 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.5 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.2 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.8
 • 1000  bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena  4.0 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.5
 • 750 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 3.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.3
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 3.5 ili student prve godine koji ima prosjek 3. i 4. razreda 4.0.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti studenti koji imaju zapažene rezultate tijekom studija ili studenti prve godine koji su osvojili prvo mjesto na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i studenti koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja, s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

 

 

3.2. Posebni uvjeti za učenike srednje škole

Po listi deficitarnih zanimanja učenici mogu ostvariti 500 bodova.

 • Za srednju školu:

zidar, mesar, dimnjačar, medicinska, automehaničar, strojarski tehničar, keramičar, vodoinstalater, tesar, fasader, armirač, električar, stolar i zavarivač.

 1. Po listi slabijeg imovnog stanja učenici mogu ostvariti 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će učenik koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji.
 1. B) Po listi darovitosti učenici mogu ostvariti do 2000 bodova :
 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 5.0
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji u 7.i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.7
 • 1250  bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.5
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena  4.0
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji  u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.8
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.5.

 

 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti učenici koji su pobijedili na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i učenici koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

 

 1. Razdoblje na koje se dodjeljuje stipendija

Stipendija Općine Plitvička Jezera dodjeljuje se za deset (10) mjeseci ne računajući sedmi (7) i osmi (8)  mjesec.

 1. Objava natječaja i rokovi za prijavu

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera: http://plitvicka-jezera.hr/. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

Prijave se mogu donijeti osobno ili poslati poštom.

Uz prijavu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu o prebivalištu (ne starija od 30 dana-izvornik)
 2. rodni list – preslika,
 3. domovnicu – preslika,
 4. potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2017./2018. god.,
 5. učenici: ovjerenu presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda,
 6. studenti: potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine,
 7. studenti prve godine: ovjerenu presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole,
 8. učenici: dokaz o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na službenim natjecanjima,
 9. studenti: dokaz o uspjesima tijekom studija,
 10. ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
 11. službene potvrde o prihodima članova obitelji,
 12. dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja.

 

 1. Obrazac prijave

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Općini Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati i na službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/  .

 1. Liste kandidata

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera  i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/ u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

 1. Obveze korisnika stipendije

Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko se koristi stipendija.

 1. Sklapanje ugovora

Na temelju odluke o dodjeli stipendije, načelnik Općine Plitvička Jezera i stipendist, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Općine Plitvička Jezera.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Kovač, v.r.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje:

Prijavni obrazac za dodjelu stipendije 2017

Natječaj za povjeravanje poslova obavljanja komunalnih djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 11.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),  i članka 32. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera na 1. sjednici održanoj dana 20. srpnja  2017. godine, donosi

O D L U K U

raspisivanju natječaja

Članak 1.

          Ovom Odlukom pristupa se  raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova obavljanja komunalnih djelatnosti prijevoz putnika u javnom prometu na području Općine Plitvička Jezera putem koncesije

Članak 2.

        Predmet koncesije je obavljanje linijskog prijevoza putnika na području Općine Plitvička Jezera u trajanju  od  4 godine.  Prijevoz putnika ima se obavljati odgovarajućim vozilima-autobusima prema voznom redu kojeg utvrđuje koncesionar.

Članak 3.

          Kriterij za  odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviše ponuđena naknada za koncesiju.

Članak 4.

           Odluku o izboru koncesionara za   obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 1. i  2. ove Odluke  po provedenom natječaju donosi Općinsko vijeće.

Članak 5.

              Načelnik Općine će na temelju ove Odluke raspisati  javni natječaj.

Članak 6.

            Postupak provedbe  javnog natječaja,   otvaranja ponuda  i davanja prijedloga za odabir koncesionara  provesti će Povjerenstvo  u sastavu:

 1. Mile Grbac
 2. Danijela Gvojić
 3. Franjo Anđić

Članak 7.

   Ova Odluka stupa na snagu dan nakon  dana  objave u “Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Klasa: 363-01/17-01/20
UrBroj: 2125/11-03-17-01

Korenica, 20. 07. 2017.god.

                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ANTE BIONDA, v.r.

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka – za natječaj obavljanje komunalnih djelatnosti 2017-koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga (4)

Javni natječaj o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju Odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera KLASA: 022-05/17-01/45, URBROJ: 2125/11-03-17-01 koju je donijelo  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj  20. Srpnja 2017.godine.  načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ  

o  prodaji osobnog vozila u vlasništvu
Općine Plitvička Jezera

       1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je  prodaja  osobnog vozila marke Renault, trgovačkog naziva  Talisman, u prometu od 26.08. 2016. godine, u vlasništvu Općine Plitvička Jezera po početnoj cijeni od  189.550,00  kuna.

      2. NAČIN, UVJETI  NATJEČAJA  I SADRŽAJ PONUDE

Prodaja  se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda  fizičkih i pravnih osoba sa prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore.

Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati na adresi: Trg Svetog Jurja 6, Korenica.

Isplata se vrši prije potpisivanja Ugovora o prodaji.

Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan sklopiti Ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o prodaji.

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime / naziv tvrtke,OIB , adresu natjecatelja i kontakt broj
 • iznos ponuđene cijene
 • Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

      3. DOSTAVA PONUDE

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku putem pošte na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, 53 230 Korenica s naznakom „Prodaja vozila-ne otvaraj“.

      4. OCJENA I  ODABIR   PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se najviša ponuđena cijena.

O zaprimljenim ponudama svi ponuditelji biti će obaviješteni pisanim putem  u roku od  8 dana od dana zaključenja natječaja.

Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

 KLASA: 022-05/17-01/45

URBROJ: 2125/11-03-17-02

U  Korenici, 18. kolovoza 2017.godine

Natječaj i natječajna dokumentacija o povjeravanju poslova održavanja cesta

 Na temelju članka 15. stavaka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih javno prometnih površina od  20. srpnja 2017. godine, Općinski načelnik općine Plitvička Jezera, o b j a v l j u j e

JAVNI NATJEČAJ

o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera

1.   Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za odabir izvoditelja radova  održavanja  nerazvrstanih cesta na području općine Plitvička Jezera i to za:

ZONA I – naselja: Korenica, Oravac, Gradina Korenička, Jasikovac, Kalebovac, Vrpile, Krbavica, Čanak, Kozjan, Šeganovac, Ponor Korenički, Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski,

ZONA II –  naselja:  Vrelo Koreničko, Rudanovac, Drakulić Rijeka, Homoljac, Trnavac, Mihaljevac, Vranovača, Kompolje Koreničko,

ZONA III –  naselja:  Prijeboj, Ćuić Krčevina, Plitvička Jezera – Mukinje, Jezerce, Kapela Korenička, Končarev Kraj, Plitvički Ljeskovac – Uvalica, Korana, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Rastovača,

ZONA IV – naselja: Smoljanac, Gornji Vaganac, Donji Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Rešetar – Arapov Dol, Željava, Novo Selo Koreničko i Zaklopača.

Pod obavljanjem poslova održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

– nasipanje neasfaltiranih cesta, ulica i putova kamenim materijalom u što je uključena nabava i dovoz materijala (kamenog agregata raznih granulacija) te njegova ugradnja,

– ostali radovi koji se izvode u sklopu investicijskog i tekućeg održavanja cesta u stanju prohodnosti i tehničke ispravnosti kao redovno održavanje, te povećanja sigurnosti, mjestimičnog poboljšanja kao izvanredno održavanje,

– zimsko održavanje – čišćenje snijega i posipanje cesta.

Ugovor se zaključuje na vrijeme od 1 (jedne) godine.

2.   Ponuda mora sadržavati

– točan naziv i adresu ponuditelja,

– izvod iz sudskog registra ili obrtnicu (original ili ovjerena preslika, ne stariji od 6 mjeseci),

– popunjeni ponudbeni troškovnik,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih dospjelih poreznih obveza i obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 dana (original ili ovjerena preslika),

– dokaz o solventnosti BON 2/SOL 2 izdan od banke ili druge financijske institucije ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika),

– referentnu listu sličnih radova izvedenih u posljednje 3 godine,

– popis vlastite mehanizacije i opreme, te popis zaposlenih po kvalifikacijama,

– Izjava o nekažnjavanju ovjerenu od javnog bilježnika, u kojoj odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i pravnu osobu.

3.   Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena.

4.   Na predmetni javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti.

5.   Upute ponuditeljima i ponudbeni troškovnik može se preuzeti na web stranici Općine Plitvička Jezera, ili osobno na adresi Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica radnim danom od 8 do 13 sati.

6.   Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s podacima o ponuditelju na adresu: Općina    Plitvička Jezera Trg Sv. Jurja br. 6 53230 Korenica, s naznakom „Ponuda za održavanje  nerazvrstanih cesta– NE OTVARAJ“.

7.   Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja.

8.   Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera. O konačnom odabiru svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja   Odluke.

9.   Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

10.  Općina Plitvička Jezera ima pravo odbiti sve ponude ili poništiti javni natječaj s tim da nije obvezno navesti razloge zbog kojih je takva odluka donesena

11.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Općine Plitvička Jezera ili na tel.   053/776-017.

Klasa:363-01/17-01/19

Ur.Broj:2125/11-01/01-17- 03

Korenica,  18. kolovoza 2017. godine                                                                                                         Općina Plitvička Jezera

Općinski načelnik Ante Kovač, v.r.

Natječaj o povjeravanju poslova održavanje cesta 08-2017

Dokumentacija za natječaj za održ cesta 2017 konačno

Natječaj za zapovjednika JVP Plitvička Jezera

Na temelju članka 30. točke 4. stavka 1. i članka 36. Statuta (Županijski glasnik broj 10/09), članka 8. točke 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera od 14. lipnja 2016.godine, te Odluke, Klasa: 023-05/17-01/01, UrBroj: 2125/11-08-17-5 od 26. travnja 2017.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje:

 

NATJEČAJ

za imenovanje zapovjednika JVP Pl. Jezera

 

Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

–          najmanje viša stručna sprema ili visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara;

–          tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

–          nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,

–          položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

–          najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

–          poznavanje rada na PC-u,

–          dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

–          kratak životopis,

–          domovnicu,

–          diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

–          uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove,

–          uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak,

–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

–          potvrdu o traženom iskustvu,

–          dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 4, 53230 Korenica,

s naznakom „za natječaj“, u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PLITVIČKA JEZERA

Natječaj za zapovjednika JVP-a

NP Plitvička Jezera raspisao natječaj za turističku sezonu 2017. godine

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, v.d. Ravnatelja Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera raspisuje:

Read More