Natječaji

Dodjela bespovratnih sredstava za aktivnost Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnost Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima. Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr). Prijave se zaprimaju od 01.09.2015. godine do 30.09.2015. godine (sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva).

Read More

Program bespovratnih potpora Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Na Internet stranicama Ministarstva turizma raspisan Program bespovratnih potpora Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz ciljanu potporu ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva. (više…)