Novosti

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od općeg interesa za opće dobro na području Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od općeg interesa za opće dobro na području Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu.
Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u 2023.godini.

Sve detalje Javnog poziva kao i pripadajuće obrasce pogledajte u prilogu objave.

Javni poziv

 • Godišnji plan raspisivanja Natječaja za udruge u 2023. godini (13.01.2023.)
 • Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za 2023. godinu (13.01.2023.)
 • Javni natječaj za financiranje udruga u 2023. godini (13.01.2023.)
 • Upute za prijavitelje (13.01.2023.)
 • Obrasci

 • Obrazac opisa programa (13.01.2023.)
 • Obrazac Proračuna (13.01.2023.)
 • Izjava o partnerstvu (13.01.2023.)
 • Obrazac životopisa (13.01.2023.)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (13.01.2023.)
 • Izjava o financiranim projektima (13.01.2023.)
 • Izjava izvoditelja aktivnosti (13.01.2023.)
 • Ogledni obrazac Ugovora o financiranju (13.01.2023.)
 • Obrazac opisnog izvještaja projekta (13.01.2023.)
 • Ogledni obrazac financijskog izvještaja (13.01.2023.)
 • Obrazac Zahtjeva za isplatu (13.01.2023.)
 • JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROGRAMSKIH PRIJEDLOGA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2023. god.

  Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera raspisuje Javni poziv za dostavu programskih prijedloga za provedbu programa javnih potreba u sportu na području Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu.
  U Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera u iznosu od 49.771,05 eura.
  Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera je Financijskim planom za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. je predvidjela 49.771,05 eura za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga.
  Pozivaju se sportske udruge prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.
  Sve detalje poziva i pripadajuće obrasce pogledajte u prilogu objave.

 • Javni poziv (13.01.2023.)
 • Uputa za prijavitelje (13.01.2023.)
 • Obrazac 1 (13.01.2023.)
 • Obrazac 2 (13.01.2023.)
 • Obrazac 3 (13.01.2023.)
 • Privola (13.01.2023.)
 • Izjava o partnerstvu (13.01.2023.)
 • Ogledni obrazac ugovora o financiranju (13.01.2023.)
 • Opisno izvješće (13.01.2023.)
 • Financisjko izvješće (13.01.2023.)
 • Obrazac zahtjeva za isplatu (13.01.2023.)