HEP

Planirani radovi na elektroenergetskom postrojenju 11.05.2017. g. i 12.05.2017. g.

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce s područja naselja: Oravac, Jsikovac, Tuk Bjelopoljski, Bjelopolje, Vrpile i Krbavica da su zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 11. svibnja i 12.svibnja 2017. godine, od 8 do 18 sati, mogući kratkotrajni prekidi isporuke električne energije.

Read More

Planirani radovi na elektroenergetskom postrojenju 3. svibnja 2017. godine

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce s područja naselja: Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Zaklopača, Željava, Novo Selo Koreničko i Rešetar, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 3. svibnja 2017. godine, od 9 do 13 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Read More

Planirani radovi na elektroenergetskom postrojenju 22.04.2017. godine

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješću kupce s područja naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 22. travnja 2017. godine, od 9 do 13 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

Read More

Planirani radovi na elektroenergetskom postrojenju 22.04.2017. godine

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješću kupce s područja naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 22. travnja 2017. godine, od 9 do 13 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

Read More

Planirani radovi na elektroenergetskom postrojenju 27.04.2016.

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce s područja naselja Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Zaklopača, Željava, Novo Selo Koreničko i Rešetar, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 27.04.2016. godine. od 09:00 do 13:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Read More