Općina

Odluka o vodi

Poštovani građanke i građani,

Donosimo novu odluku o naplati vode koju dostavlja DVD. Novost je da više nema donacija i pune naplate usluga. Od sada će svi plaćati vodu po cijeni vodnih usluga za korisnike koji su priključeni na mrežu. Za osam kubika prema sadašnjim cijenama korisnik fizička osoba će plaćati cisternu 105, 24 kn, a pravna osoba 162, 40 kn. Troškove prijevoza snosit će Općina. Budući da mi izvan radnog vremena ( 7:00 h do 15:00 h) i vikendom ne možemo garantirati isporuku vode jer dovodimo u pitanje operativnu spremnost vatrogasne postrojbe, korisnik je dužan platiti trošak prekovremenog rada vatrogasaca (30 kn/h). Vodu možete naručiti na broj ureda načelnika 053 776 018 ili na mobitel zamjenika načelnika 099 295 9343 (tel. broj. ureda 053 776 244).

Poziv na 1. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13),

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 20. 07. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati  U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 1. (prve)  KONSTITUIRAJUIĆE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA
 3. IZBOR POVJERENSTVA ZA STATUT ,  POSLOVNIK I PROPISE
 4. IZBOR POVJERENSTVA ZA  PRORAČUN I FINANCIJE
 5. IZBOR POVJERENSTVA ZA NACIONALNE MANJINE
 6. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D. O. O.
 7. RAZRIJEŠENJE I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI
 8. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
 9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2016. GODINU
 10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJ PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2016. GODINU
 11. DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU PRODAJI OSOBNOG VOZILA (talisman) U VLASNIŠTVU OPĆINE
 12. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Materijale za točke: 2, 9, 10 i 11, dostavljamo uz poziv,  za točku 12. materijale ćemo dostaviti prije održavanja sjednice,  a za  točke: 3, 4, 5, 6, 7 i 8 prijedloge za imenovanja i razrješenja će podnijeti Povjerenstvo za izbor i imenovanja na samoj sjednici.

Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

ANTE BIONDA

Poziv za 1. sjednicu OV 2017

Poziv na 23. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 10/13)

S A Z I V A M
23. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 30. STUDENOG 2016. GODINE ( SRIJEDA ) S POČETKOM U 16:00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6.
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLIJEDEĆI

D N E V N I R E D

1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
3. ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
4. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
5. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Materijale dostavljamo uz poziv.
Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomislav Užarević, dipl.ing. v.r.