Općinski načelnik

Odluka o vodi

Poštovani građanke i građani,

Donosimo novu odluku o naplati vode koju dostavlja DVD. Novost je da više nema donacija i pune naplate usluga. Od sada će svi plaćati vodu po cijeni vodnih usluga za korisnike koji su priključeni na mrežu. Za osam kubika prema sadašnjim cijenama korisnik fizička osoba će plaćati cisternu 105, 24 kn, a pravna osoba 162, 40 kn. Troškove prijevoza snosit će Općina. Budući da mi izvan radnog vremena ( 7:00 h do 15:00 h) i vikendom ne možemo garantirati isporuku vode jer dovodimo u pitanje operativnu spremnost vatrogasne postrojbe, korisnik je dužan platiti trošak prekovremenog rada vatrogasaca (30 kn/h). Vodu možete naručiti na broj ureda načelnika 053 776 018 ili na mobitel zamjenika načelnika 099 295 9343 (tel. broj. ureda 053 776 244).

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Rudanovac, Vrelo Koreničko, Vranovača, Korenica, Kompolje Koreničko i Gradina Korenička

Odaveštavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposedno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Rudanovac. Vre!o Koreničko, Vranovača, Korenica, Kompolje Koreničko i Gradina Korenička da Općina Plitvička Jezera kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih ces!a u gore navedenim naseljima u katastarskoj općini Korenica. Radovi započinju 12.10.2015. godine

Read More

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Plitvica Selo i Korana

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Plitvica Selo i Korana da Općina Plitvička Jezera kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u Plitvica Selu i Korani u katastarskoj općini Plitvička Jezera.

Read More

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Poljanak i Plitvica Selo

Obaviještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Poljanak i Plitvica Selo da Općina Plitvička Jezera kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u Poljanku i Plitvica Selu u katastarskoj općini Plitvička Jezera.

Read More