Općinsko vijeće

Poziv na 1. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13),

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 20. 07. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati  U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 1. (prve)  KONSTITUIRAJUIĆE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA
 3. IZBOR POVJERENSTVA ZA STATUT ,  POSLOVNIK I PROPISE
 4. IZBOR POVJERENSTVA ZA  PRORAČUN I FINANCIJE
 5. IZBOR POVJERENSTVA ZA NACIONALNE MANJINE
 6. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D. O. O.
 7. RAZRIJEŠENJE I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI
 8. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
 9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2016. GODINU
 10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJ PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2016. GODINU
 11. DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU PRODAJI OSOBNOG VOZILA (talisman) U VLASNIŠTVU OPĆINE
 12. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Materijale za točke: 2, 9, 10 i 11, dostavljamo uz poziv,  za točku 12. materijale ćemo dostaviti prije održavanja sjednice,  a za  točke: 3, 4, 5, 6, 7 i 8 prijedloge za imenovanja i razrješenja će podnijeti Povjerenstvo za izbor i imenovanja na samoj sjednici.

Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

ANTE BIONDA

Poziv za 1. sjednicu OV 2017