Odgoj i obrazovanje

“Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima 2017.”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta upućuje javni poziv namijenjen učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

  • povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
  • usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
  • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništv

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 18.000.000,00 kuna, od čega je 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda a 15% iz nacionalnih sredstava.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.9.2017. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 

Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Obrazac 1 – Podaci o sudionicima

Obrazac 2 – Podaci nakon završetka aktivnosti

Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore__stipendiranje

Prijavni obrazac_stipendiranje

Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima Skupna izjava__stipendiranje

Učenice Gabrijela Živković i Marija Antunović iz Korenice osvojile prvo mjesto na županijskom natjecanju iz kemije

U četvrtak, 12. ožujka 2015. godine točno u 10 sati održano je Županijsko natjecanje iz kemije za učenike osnovnih i srednjih škola u prostorijama našeg đačkog doma. Sudjelovalo je ukupno 20 učenika osnovnih škola iz Lovinca, Novalje, Otočca, Gospića, Karlobaga i Korenice te srednjih škola iz Gospića i Korenice.

Read More

Obavijest osnovnim i srednjim školama za sudjelovanje u provedbi kampanje ”Techmen – promocija Office365 kroz interaktivne radionice i predavanja o tehnologiji”

Microsoft Hrvatska d.o.o. planira provesti kampanju ”Techmen – promocija Office365 kroz interaktivne radionice i predavanja o tehnologiji” čiji je naglasak približavanje te upoznavanje učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj s uslugom Microsoft Office365.

Read More

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. godinu

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», broj 10/97,107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije, broj 10/13), Općinsko vijeće općine Plitvička jezera na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine, donijelo je (više…)

Program javnih potreba u školstvu za 2015. godinu

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i članka 32 Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine, donijelo je (više…)

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Kvaliteta odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj određena je kao cilj i načelo hrvatske odgojno-obrazovne politike koja je prepoznala potrebu za osuvremenjivanjem rada u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prihvaćajući kurikulumski pristup kako bi se odgovorilo razvojnim potrebama hrvatskog društva, imajući u vidu i europski i svjetski kontekst. (više…)