Sjednice općinskog vijeća

POZIV na 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 01. veljače 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D 

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 5. (pete) redovne sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Plitvička Jezera,
 5. Prijedlog Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Slapić Korenica
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera u 2018. godini
 7. Izvješće Povjerenstva o provedbi javnog natječaja o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera,
 8. Prijedlog Odluke o zamjeni osobnog vozila TALISMAN u vlasništvu Općine Plitvička Jezera,
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2017. – 2022. godine
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za uređenje okućnica,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti),
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za potporu stvaranja novih i uređenja infrastrukture postojećih malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u svrhu stvaranja dodatnih turističkih sadržaja,
 13. Odluku o imenovanju predstavnika Općine Plitvička Jezera u Lokalnu akcijsku grupu (LAG)-LIKA
 14. Razno

 

Materijale dostavljamo uz poziv. Plan gospodarenja otpadom dostavljamo uz točku 9. u digitalnom obliku (na CD-u).

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

 Poziv za 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

 

POZIV za četvrtu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

 

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 27. studenoga (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

      Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA :
 • (prve) IZVANREDNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA
 • ( treće) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 1. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
 2. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
 3. ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI
 4. ODLUKA O NAČINU I PRAVILIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
 5. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 (R/T3)
 6. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 1 (E) (T1/T2)
 7. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ZA ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVAC- STALNA SLUŽBA U GOSPIĆU
 8. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PRISTUPANJU PRODAJI OSOBNOG VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
 9. ODLUKA  O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I OBNOVU ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA KATASTARSKE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA I PRIJEBOJ.
 10. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI

Materijale za točku dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

Poziv na treću redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 26. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. AKTUALNI SAT

2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 2. (druge)  REDOVNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA

3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjene i dopune proračuna općine plitvička jezera ZA 2017. GODINU,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjene i dopune programa:

a) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA javnih potreba u športu za 2017. godinu,

b) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu,

c) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u školstvu za 2017. godinu,

d) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,

e) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,

f) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2017. godini,

g) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Plitvička Jezera,

h) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2017. godini,

i) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini,

j) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška boravišne pristojbe za 2017. godini,

k) IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2017. godini

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu

6. Usvajanje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Plitvička Jezera za 2016. godinu

7. RAZNO

Materijale za točku dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

Poziv na 1. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13) i članka 72. stavak 2. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

 

S A Z I V A M

 

 1. IZVANREDNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 19. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Plitvička jezera.

Materijale dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

Poziv na drugu redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13),

 

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 18. rujna 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 1. (prve)  REDOVNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA
 3. Donošenje ODLUKE O RAZRIJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI
 4. DONOŠENJE ODLUKE o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička jezera
 5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIM STRANKAMA
 6. DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Plitvička Jezera
 7. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU,
 8. DONOŠENJE ODLUKE O POREZIMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 9. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Plitvička jezera,
 10. RAZNO

 

Materijale za točku dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.