Konačna lista odabranih projekata/programa prema postignutim bodovima

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2019.godinu donijelo je konačnu listu odabranih projekata/programa prema postignutim bodovima koju možete pogledati u prilogu.

Konačna lista