Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera Općinskog izbornog povjerenstva Općine Plitvička Jezera

Konačni rezultati načelnik