Korenički maturanti proslavi svoj zadnji dan u školi

Povodom zadnjeg dana u školi, Korenički maturanti su to proslavili u parku u Korenici. Još jedna generacija napušta Srednju školu Plitvička Jezera u Korenici smjerova: gimnazija, hotelijersko turistički tehničar, te ugostiteljski smjer (konobar i kuhar).
Ovim putem svim maturantima želimo puno uspjeha na državnoj maturi te pri upisu na željeni fakultet.