Liste kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera

Zbirnu listu kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera, te pravovaljanu listu kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera možete pogledati u prilogu.

  • Zbirna lista kandidata, Pravovaljana lista kandidata (16.04.2019.)