Natječaj za popunu radnog mjesta

Srednja škola Plitvička jezera raspisala natječaj za nastavnik/cu glazbene umjetnosti. Rok za prijave je od 20.-27. siječnja 2015., a kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 20 dana od dana isteka roka natječaja.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08.,86/09, 92/10, 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Plitvička jezera, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

  1. nastavnik/ca glazbene umjetnosti: 4 sata redovite nastave tjedno, na neodređeno -1 izvršitelj.

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08., 86/09, 92/10, 105/10., i 90/11., 16/12.,86/12., 94/13. i i 152/14.) i uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96,. i 80/99).

Uz pismenu prijavu kandidati moraju priložiti životopis, te presliku niže navedenih dokumenata, a u slučaju izbora dostavljaju orginale ili ovjerene preslike:

  • diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • domovnicu,
  • rodni list,
  • potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08. 86/09, 92/10, 105/10., i 90/11,. 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.).

Rok za prijave je od 20.-27. siječnja 2015., a kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 20 dana od dana isteka roka natječaja.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Ponude se dostavljaju na adresu Škole uz naznaku -za natječaj-.

Ravnatelj
Šimo Pavlović, prof.