Novosti

U prigodi Dana policije i zaštitnika policije blagdana sv. Mihovila upućujem srdačne čestitke svim policijskim službenicama i službenicima, djelatnicama i djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova u ime djelatnika Općine Plitvička Jezera i u svoje ime.

Svakodnevno vršeći svoju časnu službu profesionalno, savjesno i odgovorno, omogućujete svim našim sugrađanima da se osjećaju sigurno. Zahvaljujem vam na nesebičnom trudu i želim puno uspjeha u daljnjem profesionalnom radu.

Načelnik,

Ante Kovač

 

HEP: Obavijest

Obavještavamo korisnike mreže s područja općina Plitvička Jezera i Rakovica da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeća naselja: Prijeboj, Kapela Korenička, Jezerce, Plitvička Jezera,  Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Zaklopača,  Željava, Novo Selo Koreničko, Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Vaganac, Smoljanac,  Rastovača, Korana i  cijelo područje Općine Rakovica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

 01.10.2021., od 08:00 do 13:00 sati.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

S poštovanjem

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

HEP: obavijest o planiranom prekidu

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Plitvička Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

25.09.2021. od 09:00 do 13:00 sati.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

2. redovna sjednica Općinskog vijeća

Saziv i pripadajuće prijedloge za 2. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera, koja će se održati dana 29. rujna 2021. godine u 17.00 sati, možete pogledati u prilogu.

 • 0 Saziv ()
 • 2 ZAPISNIK Sa 1 Redovne Sjednice ()
 • 3 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA - 01062021-VIJEĆE ()
 • 4 Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Plana Razvojnih Programa-1-6-2021 ()
 • 5 Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvještaja O Radu Načelnika Za I Polugodište 2021 G ()
 • 6 I Izmjene I Dopune Proračuna Za 2021 G ()
 • 7 I Izmjene Odluke O Izvršavanju Proračuna 2021 ()
 • 8 I IZMJENE Plana Razvojnih Programa-2021-2023 ()
 • 9 A I IZMJENE PROGRAM GRADNJE KOM INF ZA 2021 ()
 • 9 B I Izmjene PROGRAM ODRŽAVANJA KOM INF 2021 ()
 • 9 C Izmjene -PROGRAM SOCIJALE I ZDRAV ()
 • 9 D I Izmjene PROGRAMA U SPORTU ()
 • 9 E I IZMJENE -PROGRAM OBRAZOVANJE ()
 • 9 F . Izmjene -PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ ()
 • 9 G I Izmjene -PROGRAM KULTURE ()
 • 9 H I Izmjene Programa Jav Potreba U Vatrogastvu2021 ()
 • 9 I IZMJENE Program šumskog Doprinosa ()
 • 9 J I IzmenePROGRAM TURISTIČKE PRISTOJBE ()
 • 9 K I Izmjene Programa Zakup Polj Zemlj ()
 • 10 A.1 Izvještaj O Radu Narodna Knjižnice 2020. ()
 • 10 B.1 Izvješće O Radu JVP Za 2020 G. ()
 • 10 C.1 Izvješće O Radu DV Slapić Za 2020 G. ()
 • 10 D.1 Izvješće O Radu DVD Za 2020. ()
 • 10 E.1 Izvješće O Radu ODCK Za 2020. ()
 • 10 F.1 Izvješće O Radu VSNM ()
 • 10 G.1 Izvješće O Radu Komunalac Za 2020. ()
 • 10 H.1 Izvještaj O Radu Vodovod Za 2020. ()
 • 10 Zaključak O Usvajanju Godišnjih Izvještaja ()
 • 11 Zaključak O Usvajanju Izvješća O Obavljenoj Financijskoj Reviziji U 2020 Godini ()
 • 11.1 Izvješće O Obavljenoj Financijskoj Reviziji ()
 • 12 Odluka O Usvajanju Strategije Upravljanja Imovinom Za Razdoblje 2021 -2027 Godine ()
 • 12.1 Strategija Upravljanja Imovinom U Vlasništvu Općine Plitvička Jezera ()
 • 13 Odluka O Usvajanju Godišnjeg Plana Upravljanja Imovinom ()
 • 13.1 PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021 GODINU ()
 • 14 Odluka O Donošenju Procjene Rizika Općina Plitvička Jezera ()
 • 14.1 Procjena Rizika Općina Plitvička Jezera Konačan Prijedlog ()
 • 15 Odluke O Izmjeni I Dopuni Odluke O Komunalnoj Naknadi ()
 • 16 Odluka O Prodaji Nekretnina U Vlasništvu Općine ()
 • 17 A Odluka O Prethodnoj Suglasnosti Na Statut Narodne Knjižnice ()
 • 17 B Zaključak O Davanju Suglasnosti Na Pravilnik O Unutarnjem Ustrojstvu I Načinu Rada Knjižnice ()
 • 17 C Zaključak O Davanju Suglasnosti Na Pravilnik O Pruzanju Usluga I Koristenju Knjiznicne Grade ()
 • 18 Odluka O Izmjeni Odluke O Uvjetima I Korištenju Prostora U Političke Svrhe ()
 • 19 Odluka O Visini Koeficijenata Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika U JUO Općine ()
 • 20 Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Porezima Općine Plitvička Jezera ()
 • 21 Odluka O Davanju Ovlasti Za Raspisivanje Javnog Poziva Za Iskaz Interesa Za Gradnju Ili Najam Garaža - Brinjska ()
 • 22 Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Izboru Najpovoljnije Ponunde Za Zakup Poljoprivrednog Zemljišta ()
 • 23 Odluka O Proglašenju Stsatusa Javnog Dobra U Općoj Uporabi ()
 • 24 Odluke O Ukidanju Statusa Javnog Dobra ()
 • 25 Odluka O Imenovanju Nadzornog Odbora Komunalca D O O Korenica ()
 • 26 Odluka O Davanju Suglasnosti Na Postavljanje Spomen Ploče ()
 • 26.1 Zahtjev VSNM-a ()
 • Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Plitvička Jezera

  KLASA: 013-01/20-01/37

  URBROJ: 2183-21-01

  KORENICA, 11. rujna 2021. godine

  Na temelju članka 68. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE PLITVIČKA JEZERA donijelo je

  RJEŠENJE

  O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

  NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  Na području OPĆINE PLITVIČKA JEZERA određuju se biračka mjesta za provedbu dopunskih izbora za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije i Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, koji će se održati dana 03. listopada 2021. godine i to kako slijedi:

  1. Biračko mjesto broj 1.

  KORENICA

  OŠ DR. F. TUĐMAN, KORENICA (BLAGOVAONICA ŠKOLE), RIJEČKA BR. 2, KORENICA

  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

  KORENICA: KELJEVO BRDO, TRG SVETOG JURJA, ULICA 9. GARDIJSKE BRIGADE, ULICA ALOJZIJA STEPINCA, ULICA ANTE STARČEVIĆA, ULICA BANA DERENČINA, ULICA BOGOVIĆEVA, ULICA BRAĆE MATOVINA, ULICA BRINJSKA, ULICA GOSPIĆKA, ULICA HRVATSKE MLADEŽI, ULICA ISTARSKA, ULICA JOSIPA JOVIĆA, ULICA KRALJICE KATARINE KOTROMANIĆ, ULICA KRBAVSKA, ULICA MRSINJSKA, ULICA NIKOLE TESLE, ULICA PERE ŠNJARIĆA, ULICA RIJEČKA, ULICA SPLITSKA, ULICA SUVAJSKA, ULICA TOMISLAVA JAKOVLJEVIĆA, ULICA VAGANAČKA, ULICA VLADIMIRA NAZORA, ULICA VUKOVARSKA, ULICA ZADARSKA, ULICA ZAGREBAČKA, ULICA ZDRAVKA RAJKOVIĆA, BJELOPOLJE: BJELOPOLJE, DRAKULIĆ RIJEKA: DRAKULIĆ RIJEKA, GRADINA KORENIČKA: GRADINA KORENIČKA, HOMOLJAC: HOMOLJAC, JASIKOVAC: JASIKOVAC, KALEBOVAC: KALEBOVAC, KAPELA KORENIČKA: KAPELA KORENIČKA, KOMPOLJE KORENIČKO: KOMPOLJE KORENIČKO, KRBAVICA: KRBAVICA, MIHALJEVAC: MIHALJEVAC, ORAVAC: ORAVAC, PONOR KORENIČKI: PONOR KORENIČKI, RUDANOVAC: RUDANOVAC, TRNAVAC: TRNOVAC, TUK BJELOPOLJSKI: TUK BJELOPOLJSKI, VRANOVAČA: VRANOVAČA, VRELO KORENIČKO: VRELO KORENIČKO, VRPILE: VRPILE, ŠEGANOVAC: ŠEGANOVAC, KOZJAN: KOZJAN, ČANAK: ČANAK.

  1. Biračko mjesto broj 2.

  MUKINJE

  OSNOVNA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA, MUKINJE BR. 19

  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

  JEZERCE: JEZERCE, KONČAREV KRAJ: KONČAREV KRAJ, KORANA: KORANA, PLITVIČKA JEZERA: JOSIPA JOVIĆA, MUKINJE, PLITVIČKI LJESKOVAC: PLITVIČKI LJESKOVAC, PRIJEBOJ: PRIJEBOJ, RASTOVAČA: RASTOVAČA, ČUJIĆA KRČEVINA: ČUJIĆA KRČEVINA, PLITVICA SELO: PLITVICA SELO, POLJANAK: POLJANAK, SERTIĆ POLJANA: SERTIĆ POLJANA, SMOLJANAC: SMOLJANAC.

  1. Biračko mjesto broj 3.

  LIČKO PETROVO SELO

  PROSTORIJE UDRUGE TARA, LIČKO PETROVO SELO BR. 55

  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

  LIČKO PETROVO SELO: LIČKO PETROVO SELO, NOVO SELO KORENIČKO: NOVO SELO KORENIČKO, REŠETAR: REŠETAR, ZAKLOPAČA: ZAKLOPAČA, ŽELJAVA: ŽELJAVA, DONJI VAGANAC: DONJI VAGANAC, GORNJI VAGANAC: GORNJI VAGANAC.

   

  PREDSJEDNIK:

                                        Krešimir Kukuruzović, v.r.

  Obavijest: Mala škola

  Pozivamo sve roditelje čija djeca nisu upisana u vrtić, a u rujnu 2022. godine polaze u prvi razred, da se jave u vrtić radi organiziranja predškole.

  Predškola je obvezna i odnosi se ne djecu rođenu u razdoblju od 01. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine.

  Obrazac za prijavu je moguće preuzeti u vrtiću ili u nastavku objave.

   

  Ravnateljica,

  Kristina Bobinac, v.r.

 • Zamolba Za Malu školu ()