OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, U ODSJEKU ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI NA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU

Obavještavaju se kandidati koji su predali potpunu prijavu za Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezerau Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti – VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU i koji zadovoljavaju propisane uvjete radnog mjesta, da će se pismena provjera znanja održati 31. prosinca 2018. godine u 8,00 sati.

Kandidati koji su predali potpunu dokumentaciju i koji zadovoljavaju formalne uvjete radnog mjesta su (IME.PREZIME):
1. M.P.
2. V.K.
3. T.B.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA