Obavijest o odvozu miješanog komunalnog otpada- Komunalac d.o.o.

Zbog nadolazećeg blagdana odvoz miješanog komunalnog otpada obavljat će se prema sljedećem rasporedu:

Naselja Smoljanac, Arapov dol, Rešetar, Gornji Vaganac, Donji Vaganac, Željava, Ličko Petrovo Selo, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kapela Korenička, Ćuić Krčevina, Plitvički Ljeskovac, Homoljac, Drakulić Rijeka, Šeganovac, Oravac, Jasikovac te ulica Zdravka Rajkovića – Utorak 31.12.2019. g. umjesto u srijedu 01.01.2019.g.

Komunalac Korenica d.o.o.