Obavijest o odvozu miješanog komunalnog otpada – Komunalac Korenica d.o.o.

Zbog nadolazećih blagdana Komunalac d.o.o. Korenica odvoz miješanog komunalnog otpada  vršit će sukladno sljedećem rasporedu:

Naselja: Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Ćuić Krčevina, Plitvički Ljeskovac, Homoljac, Drakulić Rijeka, Jasikovac, Oravac, Šeganovac i Ul. Zdravka Rajkovića- utorak 24. prosinca 2019.g.

Naselja: Smoljanac, Arapov dol, Rešetar, Gornji i Donji vaganac, Ličko Petrovo Selo, Novo Selo Koreničko, Željava- utorak 24. prosinca 2019.g.

Naselja: Desna strana ul. Josipa Jovića, Rudanovac, Vrelo Koreničko, Bjelopolje – petak 27. prosinca 2019.g.