OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Nastavno na objavljeni Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga u postupku jednostavne nabave pod nazivom „Usluga izrade Strategije razvoja općine Plitvička Jezera od 2018. do 2022. godine“, evidencijski broj nabave 27-2018-US, obzirom da do dana 09. listopada 2018. godine do 10.00 sati preporučenom pošiljkom putem davatelja usluge Hrvatske pošte nije pristigla niti jedna ponuda, a naručitelj je zaprimio više usmenih upita gospodarskih subjekata o mogućnosti produljenja roka za dostavu ponuda, obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da Naručitelj Općina Plitvička Jezera produžuje rok za dostavu ponuda za prethodno navedeni postupak nabave.
Rok za dostavu ponuda sada glasi: 12.10.2018. godine do 12:00 sati.

Načelnik Općine
Ante Kovač