Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) i intervjua- natječaj za pročelnika/icu

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja daje 

O B A VI J E S T 

o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

(pisanog testiranja) i intervjua

 

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 42/18 – za prijem u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Plitvička Jezera:

K.O.

R.Ž.

V.K.

T.V.

imaju obvezu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti sukladno članku 22. stavku 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11).

 

          Prethodna provjera znanja (testiranje) i intervju održat će se u 6. lipnja 2018. godine u 11,00 sati

u vijećnici općine Plitvička Jezera u Korenici Trg Sv. Jurja br. 6.

 

 

 

                                                                                                    POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

                                                                                                            NATJEČAJA