OBAVIJEST UČENICIMA I STUDENTIMA KOJI SU PRIMALI UČENIČKU/STUDENTSKU STIPENDIJU

Poštovani učenici i studenti,
sukladno Pravilniku o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjska županija 24/17, 33/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 2A/19 i 9/19) korisnik stipendije je dužan dostaviti potvrdu o završenoj godini za koju je primao stipendiju i to:
– učenici do 20. rujna,
– studenti do 20. listopada.
Rok se može produžiti ukoliko kod korisnika nastupe opravdane okolnosti koje predstavljaju zapreku za školovanje. O uvažavanju okolnosti odlučuje Općinski načelnik uz predočenje isprava kojom se dokazuje postojanje opravdanih okolnosti. Za vrijeme opravdanih okolnosti korisnik ima pravo na mirovanje u isplati stipendije. O nastavku korištenja stipendije odlučuje Općinski načelnik.
Obzirom da svi učenici nisu dostavili svjedodžbu o završenoj godini za koju su primali stipendiju, a rok za dostavu je istekao, molimo da traženo dostavite do 29.09.2023.godine.
Svjedodžbu možete dostaviti na e-mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr
Studenti su dužni dostaviti potvrdu o završenoj godini za koju su primali stipendiju do 20.listopada 2023.godine.

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA