Obavijest za stanovništvo- VODOVOD d.o.o.

Ovim putem želimo informirati stanovnike naselja na području Nacionalnog parka Plitvička Jezera da je u tijeku provedba Programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnim sustavima KorenicaPlitvice-Rakovica, što obuhvaća i područje Nacionalnog Parka Plitvička jezera s ciljem dovođenja vodnih građevina u funkcionalno i tehnički zadovoljavajuće stanje.

Programom je obuhvaćeno da se vodne građevine usklade sa zakonskom regulativom odnosno izvede prespajanje postojećih i novih kućnih priključaka, za što će ugovorni izvoditelj u koordinaciji sa Vodovodom Korenica d.o.o. izvoditi radove unutar granica privatnih čestica, te će po završetku radova površinu zahvata vratiti u prvobitno stanje.

Molimo stanovništvo za kooperativnost prilikom izvedbe radova.

Obavijest za stanovništvo