Obavijest za testiranje

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19; u nastavku teksta: ZNS), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima, obavještava Vas o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja).

Obavještavamo Vas kako ste zadovoljili formalne uvjete natječaja KLASA:  112-03/21-01/02, URBROJ: 212/11-01/01-21-01, od 15. siječnja 2021. godine: Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima! I imate obvezu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti sukladno članku 22. ZNS-a.

Prethodna provjera znanja (testiranje) održat će se

26. siječnja 2021. godine

u vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg sv. Jurja 6

od A do H (po prezimenu) –u 09.00 sati,

od I do N (po prezimenu) – u 10.00 sati,

od P do Ž (po prezimenu) – u 11.00 sati.

 

                                                                                               Povjerenstvo za provedbu oglasa

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

Zaželi sebi – ostvari dobro svima