Objava listi za mjesne odbore

 • MO KRBAVICA ()
 • Na temelju članka 19. Odluke o načinu i pravilima izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 27/17) u svezi članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12, 121/16) Izborno povjerenstvo Općine Plitvička Jezera  utvrdilo je i prihvatilo pravovaljane kandidacijske liste, te sastavilo zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera.

 • MO BJELOPOLJE ()
 • MO ČANAK ()
 • MO JEZERCE ()
 • MO KORENICA ()
 • MO KRBAVICA ()
 • MO LIČKO PETROVO SELO ()
 • MO PLITVIČKA JEZERA ()
 • MO POLJANAK ()
 • MO RASTOVAČA ()
 • MO SMOLJANAC ()
 • MO VAGANAC ()
 • MO VRELO ()