Odgovorno ljetovanje

Ravnateljstvo civilne zaštite poziva na odgovorno ljetovanje i pravilno postupanje naših građana i/ili turista u situacijama koje nas mogu zateći u predstojećem ljetnom razdoblju, a kako bi podsjetili na odgovorno ponašanje te na aktivnosti i radnje koje se mogu poduzeti kako bi prevenirali eventualnu štetu.
Detaljne upute na hrvatskom i engleskom jeziku pogledajte u prilogu.

  • Odgovorno ljetovanje (14.07.2022.)
  • Enjoy your vacation responsibly (14.07.2022.)