P O Z I V za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju – krajnjih korisnika u Programu zapošljavanja žena – „Zaželi“

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ:524-06-02-01/1-18-25, od 25.svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0152 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

P O Z I V

za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju – krajnjih korisnika

u Programu zapošljavanja žena – „Zaželi“

 

Pozivamo sve starije osobe, osobe u nepovoljnom položaju ( osobe s invaliditetom, kronične bolesnike ), te osobe kojima je potrebna pomoć u kućanstvu pri dostavi namirnica i lijekova, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, oblačenju i svlačenju, higijeni.

Osobe kojima je potrebna socijalna podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima, da se prijave osobno ili putem druge osobe u Općinu Plitvička Jezera pozivom na broj telefona:

097 774 5939

053 776 018

najkasnije do 25.rujna 2018. u vremenu od 8 do 13 sati.

 

 

Načelnik:

Ante Kovač, v.r.