Potpisan Sporazum sa Hrvatskim vodama o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar NP Plitvička jezera

Projekt aglomeracije na području Općine Plitvička Jezera i Općine Rakovica u vrijednosti od 300 milijuna kuna najveći je projekt u Ličko-senjskoj županiji. Direktor Vodovoda d.o.o. Korenica Hrvoje Kukuruzović potpisao je sporazum sa Hrvatskim vodama o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar NP Plitvička jezera. Pri potpisivanju Sporazuma svjedočio je i načelnik Općine Plitvička Jezera Boris Luketić. Današnji sporazum je vrijedan 50 milijuna kuna kroz njega će se realizirati i izgradnja vodovoda do naselja Poljanak. Sredstva za aglomeraciju cijeloga područja sa 90 % financira Europska unija, a preostalih 10 % partneri u projektu: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, županije Ličko-senjska i Karlovačka, Općine Plitvička Jezera i Rakovica, Vodovod d.o.o. Korenica i Vodovod na području Općine Rakovica.

Foto: L.O.