Potpisan Ugovor o dodjeli potpore za kupnju komunalne opreme

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera Boris Luketić i direktor komunalnog društva Komunalac d.o.o. Korenica Danko Prša, potpisali su Ugovor o dodjeli potpore za kupnju komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.