POZIV na 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 01. veljače 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D 

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 5. (pete) redovne sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Plitvička Jezera,
 5. Prijedlog Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Slapić Korenica
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera u 2018. godini
 7. Izvješće Povjerenstva o provedbi javnog natječaja o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera,
 8. Prijedlog Odluke o zamjeni osobnog vozila TALISMAN u vlasništvu Općine Plitvička Jezera,
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2017. – 2022. godine
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za uređenje okućnica,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti),
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za potporu stvaranja novih i uređenja infrastrukture postojećih malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u svrhu stvaranja dodatnih turističkih sadržaja,
 13. Odluku o imenovanju predstavnika Općine Plitvička Jezera u Lokalnu akcijsku grupu (LAG)-LIKA
 14. Razno

 

Materijale dostavljamo uz poziv. Plan gospodarenja otpadom dostavljamo uz točku 9. u digitalnom obliku (na CD-u).

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

 Poziv za 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera