Poziv na 16. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička jezera

O P Ć I N S K O V I J E Ć E
KLASA: 021-05/19-01/05
URBROJ: 2125/11-03-19-01
Korenica, 22.07.2019. god.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19)

S A Z I V A M

16. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 30. SRPNJA 2019. GODINE (UTORAK) S POČETKOM U 15:30 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I  R E D

1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
3. DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O USVAJANJU GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINA:
a. TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
b. NARODNE KNJIŽNICE,
c. JVP PLITVIČKA JEZERA,
d. DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“,
e. DVD PLITVIČKA JEZERA,
f. OD CRVENI KRIŽ,
g. KOMUNALAC d.o.o.
h. VODOVOD d.o.o.

4. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2018.-2022.,
5. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU,
6. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SLAPIĆ“,
7. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
8. DONOŠENJE ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI,
9. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
10. DONOŠENJE ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA OTKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
11. RAZMATRANJE PISMA NAMJERE ZA OTKUP NEKRETNNE.

Materijali po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.
Materijal za točku 4. – Strategija razvoja zbog svoje obimnosti dostavljamo u elektroničkom obliku (CD).
Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.