Poziv na raspravu određivanja vještačenja i izbora vještaka

Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za imovinsko- pravne odnose i zajedničke poslove, Odjel za pravne i imovinsko- pravne poslove u Gospiću, Ispostava Korenica, u postupku pokrenutom po prijedlogu Vodovod Korenica d.o.o., Trg sv. Jurja 12, Korenica za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina predviđenih za nepotpuno izvlaštenje radi izvođenja Sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Plitvička Jezera 2- Sustav Korenica- Faza 5, temeljem čl.54., st. 1., 2., 3., 4., 5., i 6. te čl. 77. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), te čl. 27., st. 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14) donosi:

ZAKLJUČAK

      Dana 27. listopada 2017. g. (petak) s početkom u 12:00 h, u Vijećnici u zgradi Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg sv. Jurja 6, održat će se usmena rasprava radi određivanja vještačenja i izbora vještaka, u nazočnosti vlasnika, odnosno posjednika nekretnina i korisnika izvlaštenja, te predstavnika Ureda državne uprave Ličko- senjske županije, Ispostava Korenica.

 

Upravni savjetnik za pravne i imovinsko- pravne poslove
Mario Jurić, dipl.iur.