Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2021. godinu

KLASA: 410-15/21-01/01

URBROJ: 2125/11-02-04/01-21-01

Korenica, 9. ožujka 2021. g.

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ br. 127/17 i 138/20) i Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.33/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera objavljuje

POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2021. GODINU

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Plitvička Jezera da, sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima ( „Narodne Novine“ br. 115/16 i 101/17) i članka 13. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 33/17), dostave podatke o kućama za odmor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, najkasnije do 31. ožujka 2021. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima i članku 9. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera, propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Plitvička Jezera.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima bitnim za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima, predviđene su novčane kazne.

Obrazac prijave može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera ili na službenoj internet stranici Općine:

www.plitvicka-jezera.hr.

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno, poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera,

Jedinstveni upravni odjel, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica ili e-mailom na:

ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

Obrazac prijave mora biti čitko popunjen i sadržavati sve tražene podatke i priloge.

  • Obrazac - podaci o kućama za odmor (09.03.2021.)